китайски фигурки
Използваният камък се нарича Актинолит.

китайски фигурки

китайски фигурки

китайски фигурки

китайски фигурки

китайски фигурки

китайски фигурки

китайски фигурки

китайски фигурки

китайски фигурки

китайски фигурки

китайски фигурки

китайски фигурки

китайски фигурки

китайски фигурки

китайски фигурки

китайски фигурки

китайски фигурки

китайски фигурки

китайски фигурки

китайски фигурки

китайски фигурки

китайски фигурки