Блогове на Marija

Marija
29, Vilnius, Литва

Seniai, labai seniai buvo sala, kurioje gyveno visi žmonių jausmai - Džiaugsmas, Liūdesys, Pažinimas... Kartus su jais gyveno ir Meilė. Vieną gražią dieną Jausmams buvo pranešta, kad jų sala netrukus paskęs. Taigi, visi susiruošė savo laivus ir apleido salą.

Tik Meilė laukė iki paskutinės akimirkos, salai skęstant, Meilė prašėsi pagalbos. Ir praplaukė Turtingumas savo prabangiu laivu pro Meilę. Ši paklausė: „Turtingume, ar gali mane pasiimti su savimi?” „Ne, aš negaliu. Savo laive aš turiu daug aukso ir sidabro. Čia tau nėra vietos.”

Toliau klausė Meilė Išdidumo, kuris plaukė įspūdingu laivu pro šalį: „Išdidume, aš tavęs prašau, gal galėtumei mane pasiimti su savimi?”…


 Aš sapnavau,kad mudu šokame,kaip niekada nešokom, Tarsi pro rūką,pro nulinkusias šakas Tą stebuklingai gražų meilės šokį, Kurį dabar tau šoka už mane kažkas. Raudojau tol,kol nebeliko balso, Kol vien druska byrėti ėmė iš akių. Tylu dabar,tylu ir sausa. Be garso ir be ašarų verkiu. Aš nugyvenčiau vėl gyvenimą iš naujo, Kad tiktai su tavim,kad vėl kartu. Atgniaužiu tokią tuščią savo saują- Tuščia jinai,o burnoje kartu. Neklausk manęs kodėl? Aš nežinau....Ir pats neklausiu. Pasibaigė daina.Todėl tylu,tylu visai ir sausa.


Блогове
Блоговете се актуализират на всеки 5 минути